V mostecké nemocnici se sešli specialisté z oborů neurologie a neurochirurgie

12.10.2018
Krajský neurologicko – neurochirurgický seminář uspořádaly ve středu 3. října 2018 Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,  a Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Odbornými garanty akce, která se uskutečnila v Modrém salonku nemocnice v Mostě, a zúčastnilo se jí 55 zájemců z řad lékařů a sester, byli MUDr. Stanislav Slavík, MBA, primář mosteckého neurologického oddělení a přednosta neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

„Wake up stroke“, „Limbická encefalitis“ a „Tourett“ byly názvy přednášek neurologického bloku. Vedle MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA , lékaře Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a vedoucího tamního komplexního cerebrovaskulárního centra, v něm vystoupili MUDr. Martin Elišák z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., z Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Blok věnovaný neurochirurgii zajistili prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Tématy jejich vystoupení byly „Neuralgie trigeminu - operační techniky a indikace“, „Neuralgie trigeminu - výsledky studie a publikace“.

„Novinky v neurochirurgii“ v krátkých přednáškách přednesli čtyři neurochirurgové. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., hovořil o vysoké úrovni pooperační komplexní péče o neuroonkologicky nemocné pacienty v našem kraji. MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., předvedl nové metody MRI diagnostiky normotenzního hydrocefalu. MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., upozornil na nový široký program v Masarykově nemocnici, zaměřený na operační a pooperační péči o poranění brachiálního plexu u dětí a dospělých, a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., uvedl zcela nové možnosti vyšetření průtoků mozkových cév pomocí kvantitativní MR angiografie.

„Pravidelná setkání neurologů z celého kraje s neurochirurgy prohlubují již tak skvělou spolupráci v péči o pacienty našeho regionu a z ohlasů již teď vím, že se budeme snažit je opakovat,“ řekl k mosteckému setkání neurologů s neurochirurgy MUDr. Stanislav Slavík, MBA.

„Společné semináře neurologů a neurochirurgů mají v našem kraji dlouholetou tradici a naše osobní setkání jsou pro vzájemnou spolupráci velmi prospěšná. Na konkrétních přednáškách a příkladech z praxe chceme zároveň kolegům neurologům prezentovat, že poskytujeme péči ve všech specializacích oboru neurochirurgie na úrovni současných mezinárodních znalostí,“ zhodnotil akci prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Mostecka