Studenti mostecké školy si vyzkoušeli policejní testy zdatnosti

06.11.2018
Minulý týden si mohli studenti Střední technické školy v Mostě-Velebudicích vyzkoušet testy fyzické zdatnosti, které musí absolvovat každý uchazeč o službu u Policie ČR.

Mostecká policie se školou spolupracuje již od roku 2009 a díky této spolupráci umožňuje studentům 3. ročníků v rámci odborné praxe projít během cca jednoho měsíce jednotlivými pracovišti pořádkové, kriminální a dopravní policie. V souvislosti s projektem Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje „Budoucí policista“ měli studenti 3. ročníků střední technické školy možnost absolvovat fyzické testy za účasti instruktorů služební přípravy školního policejního střediska KŘP Ústeckého kraje. Chlapci i dívky si tak mohli nanečisto test vyzkoušet a posoudit úroveň svých schopností a dovedností. Během dopoledne studenti zkoušeli pod dohledem policejních instruktorů kliky, člunkový běh, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Policisté jim názorně předvedli každý cvik, aby studenti viděli, jak má být správně proveden. Každý jedinec byl bodově hodnocen a získal tak závěrem informaci o výsledku čtyř povinných disciplín. Policisté touto akcí chtěli dát případným zájemcům o práci u policie příležitost, aby si každý mohl své fyzické schopnosti zhodnotit a aby je mohl dále rozvíjet, pokud například v některém testu nezískal minimální počet bodů. A protože každý uchazeč musí projít nejen fyzickými testy, ale i psychologickými, umožní mostecká policie studentům v případě zájmu i psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Mostecka