Studenti mostecké školy si mohli vyzkoušet testy fyzické zdatnosti

23.11.2018
V souvislosti s projektem Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje „Budoucí policista“ měli studenti třetích ročníků mostecké střední technické školy možnost absolvovat fyzické testy za účasti instruktorů služební přípravy školního policejního střediska KŘP Ústeckého kraje. Projekt probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Smyslem projektu je posílit řady policistů v kraji a získat mladé a schopné lidi.

Testy proběhly ve školní tělocvičně a na venkovním sportovišti školy. Během dopoledne si studenti pod dohledem policejních instruktorů vyzkoušeli kliky, člunkový běh, celomotorický test a běh na 1000 metrů. Chlapci a dívky si tak vyzkoušeli testy, které musí absolvovat každý uchazeč o službu u Policie ČR. Policisté touto akcí chtěli dát případným zájemcům o práci u policie příležitost, aby si každý mohl své fyzické schopnosti zhodnotit a aby je mohl dále rozvíjet, pokud například v některém testu nezískal minimální počet bodů. A protože každý uchazeč musí projít nejen fyzickými testy, ale i psychologickými, umožní mostecká policie studentům v případě zájmu i psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Akce proběhne také na dalších středních školách v kraji.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Mostecka