Krajská zdravotní začala jednat se zástupci města Rumburk

20.11.2018
Ilustrační foto
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vstoupila do jednání se zástupci města Rumburk. Společnost je připravena převzít část obchodního závodu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. (LNaP). To je výsledek schůzky, které se na půdě ředitelství KZ ve čtvrtek 15. listopadu 2018 zúčastnili za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a za město Rumburk starosta Ing. Lumír Kus, místostarosta Ing. Ladislav Růžička a předseda představenstva LNaP Ing. Karel Schäfer.

„Dohodli jsme se, že budeme jednat o zajištění zdravotní péče nejméně v oborech interny a chirurgie. Možnosti spolupráce v dalších oborech vyplynou z hloubkové prověrky due diligence Lužické nemocnice a polikliniky. Zástupci Lužické nemocnice a polikliniky deklarovali připravenost prověrku podstoupit. Zadání a realizaci prověrky město Rumburk projedná s vedením Ústeckého kraje,“ řekl k výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Mostecka